Avís legal

1. POLÍTICA I CONDICIONS DE PRIVACITAT. Aquesta política té com a finalitat informar als usuaris de la Política general de Privadesa seguida pel laboratori Dr.Alvarez. Aquesta política de privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es demanin dades de caràcter personal, sens perjudici del que indica la “Clàusula de Privadesa” aplicable a cada formulari concret.

2. Laboratori Dr. Alvarez  compleix amb les directrius de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal que vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per aquest motiu, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar al Laboratori Dr. Alvarez, es fa coneixedor a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

3. ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES. Laboratori Dr. Alvarez té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en les seves pàgines web.

4. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES. Laboratori Dr. Alvarez es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant aixòLaboratori Dr. Alvarez no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

5. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar qualsevol modificació de les mateixes, i quedant Laboratori Dr. Alvarez exempte de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

6. ACCÉS A LES DADES. Cap tercer aliè a Laboratori Dr. Alvarez  podrà accedir en cap cas directament a les seves dades personals sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió, excepte els considerats com a prestadors de serveis, els quals necessiten accedir per prestar el servei de gestió o desenvolupament de l’activitat.

7. DRETS DE L’USUARI. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els seus drets d’accés, supressió, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a: Av. Meritxell 97 4-2  Andorra la Vella, identificant-se i concretant la seva sol·licitud, i aportant fotocòpia del Passaport, DNI o document equivalent. Igualment poden enviar un correu electrònic a l’adreça següent: anàlisis@andorra.ad

Necessites una anàlisi?

Truca'ns al +376 820 065